Welkom

Welkom op de website van RTV Borger-Odoorn. De lokale omroep voor de gemeente Borger-Odoorn!

Wij zijn te ontvangen op:
Ether: 106.0
Kabel: 107.5
Ziggo Digitaal: 917


Onze laatste Facebook berichten:

10 uren geleden

RTV Borger-Odoorn

Coronacrisis van grote invloed op regionale werkgelegenheid

De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal deze tendens zich voortzetten. Toch ziet UWV per regio verschillen in arbeidsmarktontwikkelingen. Drenthe is vooral geraakt door het tijdelijk stilvallen van seizoenswerk in horeca, cultuur, sport & recreatie en industrie. Tegelijkertijd dempt de zorgsector de terugval in werkgelegenheid. Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld.

Met Regio in Beeld schetst UWV voor elke regio de arbeidsmarktontwikkelingen. De verschillen tussen regio’s worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In Drenthe blijft de vraag naar personeel in sectoren als detailhandel food, zorg & welzijn, openbaar bestuur, onderwijs, techniek en ICT (nog steeds) relatief groot. In sectoren als horeca & catering, vervoer, uitzendbureaus of bijvoorbeeld de evenementenbranche is de werkgelegenheid echter een stuk minder dan voor de coronacrisis.

Meer werkzoekenden en minder vacatures
Vooral in de eerste maanden van de crisis – in maart en april - nam het aantal werkzoekenden toe. In mei stabiliseerde dit, met zelfs een daling in de zomermaanden. UWV zag het aantal WW-uitkeringen oplopen naar 4.500 in september 2020. Dat is een stijging van 13% ten opzichte van eind 2019, toen Drenthe nog 4.000 WW-uitkeringen telde. De ontwikkeling van het aantal werkzoekenden met een bijstandsuitkering laat eenzelfde patroon zien, met een sterke toename in maart en april en een stabilisatie in de maanden erna. Tegelijk nam het aantal openstaande vacatures af van gemiddeld 1.860 begin dit jaar tot gemiddeld 1.420 in de periode na half maart.

In Drenthe gemiddeld aandeel krimpsectoren
Regio Drenthe kent veel tijdelijke - vaak seizoensgebonden - werkgelegenheid in sectoren als horeca, cultuur, sport & recreatie en metaal- en technologische industrie. Met name deze sectoren hebben het momenteel zwaar door onder andere overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In deze sectoren werken vaak veel jongeren in flex- of uitzendcontracten. Werkgevers nemen in economisch moeilijke tijden vaak het eerst afscheid van deze werknemers. Voor werkzoekenden uit deze sectoren zal het op korte termijn moeilijk zijn om in hun oude sector of functie terug te keren. Omscholen naar een andere functie kan een mogelijkheid zijn om de kansen op werk te vergroten.

Ook stabiele sectoren
In regio Drenthe zijn veel mensen werkzaam in de sectoren zorg & welzijn, overige industrie, bouw en landbouw. Deze sectoren hebben (vrijwel) niet te maken gehad met een terugval in werkgelegenheid. Met name in de zorg, techniek en ICT is de krapte nog altijd groot. Dat wil zeggen dat werkgevers voor diverse functies moeilijk aan personeel komen, zoals BI-specialisten, systeemontwikkelaars, elektriciens, glasvezelmonteurs, verpleegkundigen en verzorgenden IG. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld werkzoekenden die zich willen laten omscholen naar een andere sector of functie.

Stijging WW verwacht
Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden in Drenthe afnam, verwacht UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 oploopt. Daar staat tegenover dat er nog steeds werkgevers zijn die staan te springen om personeel. Mensen die hun baan hebben verloren en een uitkering aanvragen bij UWV, kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De geboden ondersteuning varieert van adviesgesprekken en online trainingen tot het maken van competentie- en interessetests. Daarnaast gebruikt UWV zijn kennis van de arbeidsmarkt in de dienstverlening. Zo brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van het werk dat iemand eerder heeft verricht. Dat is vooral bruikbaar voor mensen die denken aan een overstap naar een andere functie. Zo biedt de arbeidsmarkt ondanks de sombere vooruitzichten nog steeds kansen.
... Zie meer Zie minder

Bekijk op Facebook

10 uren geleden

RTV Borger-Odoorn

Nibud: Maximale hypotheek in 2021 hoger bij loonstijging
Voor vrijwel alle huishoudens die volgend jaar een inkomensstijging hebben, stijgt het bedrag voor de maximale hypotheek. Daarnaast kan het tweede inkomen in 2021 voor 90 procent meetellen bij het vaststellen van het financieringslastpercentage. Dat stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het adviesrapport Financieringslastnormen 2021, dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Tegelijkertijd zorgt de coronacrisis voor financiële onzekerheid. Hypotheekverstrekkers zouden bij het toetsen van de bestendigheid van het inkomen niet alleen terug moeten kijken, maar ook vooruit.

Hypotheek 2021
De financieringslastpercentages voor 2021 zijn aangepast aan de prijsstijgingen en fiscale veranderingen. In 2021 wordt een gemiddelde loonstijging van 1,4 procent verwacht. In dat geval is er voor vrijwel alle huishoudens een stijging van de maximale hypotheek. Voor hogere inkomens stijgt de maximale hypotheek meer dan voor lagere inkomens omdat hun inkomensstijging in euro’s hoger is. Of de lonen daadwerkelijk met 1,4 procent zullen stijgen (zoals verwacht) staat in deze onzekere tijden niet vast. Voor huishoudens zonder inkomensstijging kan de maximale hypotheek licht dalen. Daarnaast is het de verwachting dat de werkloosheid volgend jaar zal toenemen en dat inkomens onzekerder worden.
Logo

Nibud: Maximale hypotheek in 2021 hoger bij loonstijging
Voor vrijwel alle huishoudens die volgend jaar een inkomensstijging hebben, stijgt het bedrag voor de maximale hypotheek. Daarnaast kan het tweede inkomen in 2021 voor 90 procent meetellen bij het vaststellen van het financieringslastpercentage. Dat stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het adviesrapport Financieringslastnormen 2021, dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Tegelijkertijd zorgt de coronacrisis voor financiële onzekerheid. Hypotheekverstrekkers zouden bij het toetsen van de bestendigheid van het inkomen niet alleen terug moeten kijken, maar ook vooruit.Hypotheek 2021
De financieringslastpercentages voor 2021 zijn aangepast aan de prijsstijgingen en fiscale veranderingen. In 2021 wordt een gemiddelde loonstijging van 1,4 procent verwacht. In dat geval is er voor vrijwel alle huishoudens een stijging van de maximale hypotheek. Voor hogere inkomens stijgt de maximale hypotheek meer dan voor lagere inkomens omdat hun inkomensstijging in euro’s hoger is. Of de lonen daadwerkelijk met 1,4 procent zullen stijgen (zoals verwacht) staat in deze onzekere tijden niet vast. Voor huishoudens zonder inkomensstijging kan de maximale hypotheek licht dalen. Daarnaast is het de verwachting dat de werkloosheid volgend jaar zal toenemen en dat inkomens onzekerder worden.

Bestendigheid inkomen belangrijk
De geadviseerde financieringslastnormen gaan uit van een bestendig inkomen. Voor zowel verstrekkers en financieel adviseurs als consumenten zelf is het dan ook belangrijk om na te gaan hoe bestendig het individuele inkomen is. ‘Waar anders het inkomen van de afgelopen jaren een belangrijk deel van de toetsing uitmaakte, speelt nu ook de nabije toekomst een grote rol,’ zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ‘Iemand kan een heel bestendig inkomen hebben gehad met werk dat door de aard van deze crisis een wankele toekomst heeft.’

Het tweede inkomen telt voor 90 procent mee
Het Nibud adviseert om bij het bepalen van het financieringslastpercentage het tweede inkomen in 2021 voor 90 procent mee te laten tellen. Dat is meer dan in 2020. Het verschil in besteedbaar inkomen tussen twee- en eenverdieners neemt door belastingwijzigingen al enkele jaren toe en zal de komende jaren nog verder oplopen. In 2016 heeft het Nibud daarom voorgesteld om stapsgewijs het tweede inkomen meer mee te laten tellen. Het tweede inkomen in een huishouden is immers allang geen inkomen meer dat met de komst van kinderen automatisch wegvalt. Dit jaar telde het tweede inkomen voor 80 procent mee. Ook met deze verruiming houden tweeverdieners zelfs iets meer financiële ruimte over voor andere uitgaven dan vorig jaar.
... Zie meer Zie minder

Bekijk op Facebook

10 uren geleden

RTV Borger-Odoorn

Thuiskompas, wat vind jij ervan?

Eind april 2020 lanceerden de 8 Drentse woningcorporaties Thuiskompas. De nieuwe website waar woningzoekenden terecht kunnen voor het zoeken naar een huurhuis in Drenthe en
aangrenzende gebieden. Thuiskompas onderzoekt de komende tijd of mensen de website al kennen en wat gebruikers ervan vinden.

Onderzoek
Thuiskompas doet niet alleen onderzoek naar de algemene bekendheid van de website onder inwoners van Drenthe en omstreken. Bert Moormann, directeur-bestuurder bij Domesta en
woordvoerder namens de 8 corporaties: ‘We hebben Thuiskompas gemaakt samen met de huurdersorganisaties. Zij denken al vanaf het begin mee over de inrichting en zij hebben de website uitgebreid getest. Een half jaar na de lancering is wat ons betreft een perfect moment om aan de gebruikers te vragen wat hun ervaringen zijn. Wat gaat goed, maar vooral ook wat kan nog beter. Er is veel aandacht besteed aan de uitstraling van de website en aan het taalgebruik. We zijn benieuwd hoe mensen dat waarderen. Met de uitkomsten gaan we samen aan de slag’.
Onderzoeksbureau Enneüs verstuurt de vragenlijsten voor Thuiskompas.

Thuiskompas
Thuiskompas is een initiatief van Actium, De Volmacht, Domesta, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woonconcept en Woonservice en hun 12 huurdersorganisaties.
Thuiskompas biedt woningzoekenden overzicht en gemak. Zij kunnen zich op 1 plek gratis inschrijven en hebben zo toegang tot zo’n 70.500 huurhuizen.
Thuiskompas is een initiatief van Actium, De Volmacht, Domesta, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woonconcept en Woonservice en hun 12 huurdersorganisaties. In totaal gaat het om een aanbod van 70.500 huizen in Drenthe en haar grensstreken.
... Zie meer Zie minder

Bekijk op Facebook

10 uren geleden

RTV Borger-Odoorn

Openingstijden naseizoen Boomkroonpad uitgebreid

Het naseizoen staat weer voor de deur. De dagen worden korter en de temperatuur daalt. Ook in de herfst en winter is het heerlijk om te genieten van de natuur. Kortom: reden om er op uit te trekken en een bezoekje te brengen aan boswachterij Gieten Borger!

Vanaf 9 november tot en met 31 maart is het Buitencentrum Boomkroonpad op vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Tijdens schoolvakanties zijn de openingstijden: dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur. We zijn gesloten op 25 en 31 december en 1 januari.

Genieten in een gevarieerd bos
Bij het Boomkroonpad kun je wandelen door de toppen van de bomen.
Klim zelf omhoog en kijk vanaf het Boomkroonpad uit over de toppen van de bomen! Hier beleeft u het bos op een heel andere wijze.

Maar er is meer te beleven bij Buitencentrum Boomkroonpad van Staatsbosbeheer! Het Buitencentrum is het startpunt voor verschillende wandel- en fietsroutes, bijzondere routes voor kinderen en leuke activiteiten. In Buitencentrum Boomkroonpad hebben we een expositie over bosbeheer en hout. Ben je op zoek naar originele cadeautjes kijk dan rustig rond in onze gezellige winkel.

Voor meer informatie kunt u bellen met het Buitencentrum Boomkroonpad: 0592-377305.
Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen, boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl
... Zie meer Zie minder

Bekijk op Facebook

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten